Poliisille on tehty yhteensä 73 rikosilmoitusta koskien viime vuoden saamelaiskäräjävaaleja.
Korkein hallinto-oikeus määräsi eilen uusimaan viimevuotiset saamelaiskäräjävaalit ja merkitsemään useita henkilöitä vaaliluetteloon.
Poliisi epäilee rikosta viime vuoden saamelaiskäräjävaaleihin liittyen.
Valituiksi tulivat Inarista Anu Avaskari, Anni Koivisto ja Leo Aikio, Enontekiöltä Tuomas Aslak Juuso, Pigga Keskitalo ja Ellen Ulla-Maarit Magga, Utsjoelta Asko Länsman, Anne Nuorgam ja Leena Niittyvuopio-Jämsä, ja Sodankylästä Karen Anni Hetta, Armi Palonoja ja Juha Alakorva.
Tenon neuvotteluvaltuuskunnan Suomen Saamelaiskäräjien edustajat ja Tenon kalatalousalue vetäytyvät Tenon kalastussääntöneuvotteluista, koska neuvottelut ovat pysähtyneet Norjan viranomaisten vaatimukseen kieltää lohenkalastus Tenolla kokonaan seuraavassa kalastussäännössä.