Päätös koskee Revonlahden susireviirillä elävää susiparia.