Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopisto perustaa liiketalouden etiikkaa ja arvoja tutkivan ja opettavan professuurin Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun.
Viisi Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskentelevää lääkäriä on valittu yliopiston uusiin kliinisen alan professorien virkoihin.
Saila Saraniemeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla on päättänyt antaa kaksi lahjoitusprofessuuria, toisen Oulun ja toisen Turun yliopistolle.
Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri.