Neuvotteluesitys sisälsi yhteensä 49 toimenpidesuunnitelmaa, joilla toteutuessaan on merkittäviä henkilöstövaikutuksia.
Neuvottelut koskevat arviolta 30–50 henkilöä. Arvio tarkentuu neuvottelujen aikana.
Vika on nyt korjattu, ja 12. tammikuuta maksetut laskut näkyvät maksettuina. Laskut on poistettu perinnästä. Jos asiakas on maksumuistutuksen saatuaan maksanut laskun uudestaan, ylimääräinen summa palautetaan asiakkaalle.
Pohteen puhelinvaihde palvelee asiakkaita maanantaista perjantaihin kello 7-19. Puhelinvaihde auttaa asiakasta löytämään oikean Pohteen asiakaspalvelunumeron. Puhelinvaihde voi yhdistää asiakkaan myös suoraan palvelunumeroon.
Ohjelma sisältää ensi vuodelle noin 90 miljoonaa euroa sopeutustoimia. Nämä on viety talousarvioesitykseen.
Pohde ottaa myös käyttöön puheentunnistusohjelmiston, joka muuttaa sanelun suoraan tekstiksi. Tämä vähentää olennaisesti ja pysyvästi sanelun purkuun tarvittavaa henkilötyötä. Uuden ohjelmiston avulla saneltu teksti on välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön tarkistettavissa.
Perusteet tulevat voimaan 1. marraskuuta alkaen. Tuolloin myös jo palvelun piirissä oleville asiakkaille aletaan tehdä uudet palvelutarpeen arvioinnit uusien myöntämisen perusteiden mukaan.
Tavoitteena on, että jatkossa asukkaat ja ammattilaiset löytävät itselleen tai asiakkailleen sopivia palveluita helposti yhdestä paikasta. Tarjottimen kehitys tapahtuu POP-Digi-Hoitotakuu-hankkeen rahoituksella.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on käynnistämässä muutosneuvottelut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanemiseksi.
Oulun kaupunki pitää lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmasta hyvänä, että ennaltaehkäiseviä ja varhaisia palveluja pyritään vahvistamaan.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ensi vuoden alusta alkaen.