Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa majoituskäyttöön viittä leirikeskustaan, jotka ovat Lämsänjärven leirikeskus, Rokuan leirikeskus, Haukiputaalla sijaitseva Loisto, Kiimingissä sijaitseva Suvela sekä Kuusamossa sijaitseva Juuma. Keskuksiin on mahdollista majoittaa yhteensä noin 250 henkilöä. Tarvittaessa otetaan käyttöön myös muita tiloja. Lisäjärjestelyillä majoituspaikat vähintään tuplaantuvat. Mikäli Ouluun saapuu pakolaisia, seurakuntayhtymä käynnistää keräyksen heidän auttamisekseen. Keräykseen lahjoitettavat varat kohdennetaan Oulun seurakuntayhtymän diakoniatyölle.
Oulun seurakuntien diakoniatyö sai alkuvuodesta käytettäväksi 164 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen ev.-lut. kirkolle myöntämää valtionavustusta. Avustus oli suunnattu diakoniatyön tukemiseen korona-aikana. 
Avustusta hakivat niin perheet kuin yksinelävät. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 500 eurosta 3000 euroon. Avuntarpeen taustalla oli usein pandemiasta johtuva lomautus tai irtisanominen. Hakemuksista kävi ilmi, että myös moni eläkeläinen tarvitsee lisätuloja.
Oulun seurakuntayhtymä aloitti huhtikuun lopulla Ruokakasseja vähävaraisille oululaisille -keräyksen, joka tarjoaa väylän auttaa koronakriisin koettelemia vähävaraisia oululaisia kotitalouksia.
Oulun seurakuntien kesäkonserttisarja toteutetaan tänä vuonna pääasiassa verkon välityksellä. Osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi on joka torstai-ilta kello 19 tarjolla tasokasta musiikkia kaikille avoimena videolähetyksenä elokuun loppuun saakka. 
Oulun evankelis-luterilaisissa seurakunnissa kerättiin tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksessä 46 349 euroa. Keräyssumma jäi hieman pienemmäksi kuin viime vuosina koronapandemiasta johtuen. Tuottoisimpia keräysmenetelmiä olivat lipaskeräys sekä myyjäiset ja tapahtumat, joita tänä vuonna voitiin järjestää vain alkuvuodesta.
Oulun seurakuntien tulevan kesän rippikoulut toteutetaan leirien sijasta kaupunkialueella 4-6 päivän mittaisina päivärippikouluina. Rippikoulujen ajankohdat säilyvät samoina ja myös konfirmaatiot järjestetään ennalta suunniteltuina viikonloppuina.