Fortum rakentaa Muhoksen Montan vesivoimalaitoksen yhteydessä sijaitsevalle kalanviljelylaitokselle uuden hautomorakennuksen.
Fortumin Oulujoen Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatketaan tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit.
Oulujoen lohikanta on vahvistunut. Fortumin mukaan Oulujoella nautittiin viime kesänä erityisen hyvistä lohisaaliista.
Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläistä haastattelee Jussi Häkkilä.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta. Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.
Kalojen ylisiirtolaite Fortumin Oulujoen Montassa sijaitsevalla voimalaitoksella on houkutellut runsaasti taimenia ja lohia kesän ja syksyn aikana.
Fortumin Montan voimalaitoksen alakanavaan kaksi vuotta sitten elokuussa valmistuneen kalojen ylisiirtolaitteen käyttö alkaa huomenna.
Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Fortumin Montan voimalaitoksella.
Oulujoen varrella sijaitsevan Montan vesivoimalaitoksen 2-koneisto peruskorjataan tänä kesänä.
Oulujoen Montan vaelluskalojen ylisiirtolaitteesta saadut kokemukset ovat lupaavia.
Oulujoen Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen viime vuoden elokuussa valmistunutta kalojen ylisiirtolaitetta ei ole saatu käyttöön suunnitellusti.
Viime vuoden elokuussa käyttöön otettuun Fortumin Muhoksen Montan voimalaitoksen vaelluskalojen ylisiirtolaitteeseen on tehty talven aikana teknisiä parannuksia ja laitteen koekäyttöä jatketaan.