Pyynnillä pyritään varmistamaan, että haitallinen vieraslaji ei estä Hupisaarten puroihin kotiutettujen taimenten luontaista lisääntymistä.