Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.