Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa.