Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa hoitotoimia Oulujärvellä linnustolle tärkeillä saarilla.
Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.
Metsähallitus jatkaa Oulujärvellä linnustolle tärkeiden saarten raivauksia.