Virkistyskäytön asiantuntija Kristiina Aikiota Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.