Virpiniemen alueen hiihtolatujen linjausta ja kiertosuuntaa muutetaan talveksi 2024–2025.
Kuluvan kesän aikana järven etelärantaan rakennetaan tasauskaivo, joka tulee pitämään järven vedenpinnan halutussa tasossa.
Jääliin johtavalla kuntoradalla alkavien siltapenkereen parannustöiden tarkoituksena on loiventaa Kievarinrietin ylikulkusillan jälkeistä mutkaa Polvikankaalla.
Kunnostustyöt käynnistyvät lokakuussa. Lintulammentien ja Sorsatien välisellä maa-alueella poistetaan vanhaa kaatopaikkajätettä ja pintakerros korvataan puhtaalla maa-aineksella.
Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.