Kiertokaari Oy:n projektisuunnittelija Johanna Konttilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Paineenalennusyksikkö toimii varapolttoainejärjestelmänä, jolla taataan liikennebiokaasun saatavuus häiriötilanteiden aikana.
Kiertokaaren logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälää haastattelee Jussi Häkkilä.
Kuljetukset jatkuvat normaalisti väliaikaisilla sopimuksilla.
Biojäte pitää lajitella viimeistään 19.7.2024 Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella, Oulussa ja Pudasjärvellä sijaitsevissa 1–3 huoneiston pientaloissa taajama-alueella.
Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljusta Kiertokaaresta haastattelee Jussi Häkkilä.
Jätehuoltoyhtiö Kiertokaari on valinnut aliurakoitsijat, jotka tulevat hoitamaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksia seitsemässä Kiertokaaren toimialueen kunnassa.
Kiertokaari jatkaa käyttökelpoisen tavaran talteenottoa ja kierrätysmyymälän toimintaa Oulun Ruskon jätekeskuksessa.
Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kiertokaari Oy:n erityisasiantuntija Mari Juntusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oululainen MedKit Finland Oy on saanut Oulun kauppakamarin Vetovoima 2021 -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta liiketoiminnan kasvattamisesta.
Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Vuoden 2019 aikana Oulussa hyödynnettiin yhteensä 2,8 miljoonaa kuutiota biokaasua, jolla korvattiin 1,6 litraa kevyt polttoöljyjä. Biokaasua kerättiin Ruskon jätekeskuksen suljetulta ja nykyisin käytössä olevalta jätteiden loppusijoitusalueilta yhtensä 1,5 miljoonaa kuutiota. FOD-menetelmällä laskien loppusijoitusalueilla syntyneen biokaasun talteenotolla vältyttiin kaasun ilmaan purkautumiselta ja noin 10 200 tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Lisäksi biokaasua tuotettiin kotitalouksilta ja kaupalta kerätyistä biojätteistä Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalla Gasumin biokaasulaitoksella.
Yritysperäisten jätteiden vastaanoton pienentyessä kotitalousasiakkailta perittäviä jätteiden käsittelyhintoja joudutaan nostamaan. Kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt Kiertokaaren esittämät jätemaksutaksat.
Erityisasiantuntija Mari Juntusta Kiertokaari Oy:stä haastattelee Jussi Häkkilä.
Oululaisen Kiertokaaren viime vuonna vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle vain 0,15 prosenttia.