Ylen kampanjassa haastetaan suomalaiset keräämään yhteensä miljoona pussillista roskia.
Esimerkiksi keskeisistä julkisista palveluista peruskoulujen saavutettavuus parani. Koulusta 300 ja 700 metrin etäisyydellä asuvien 7–12-vuotiaiden oululaisten osuus kasvoi reilulla prosentilla. Kauppojen saavutettavuus vastaavilla etäisyyksillä kasvoi myös muutamilla prosenteilla.
Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien tiekunnan on toimitettava hakemus määräaikaan 22.5. mennessä.
Helsinki, Tampere ja Oulu ovat jo päättäneet monipuolisista politiikkatoimista kiertotaloussiirtymän edistämiseksi.
Suomen Unicef kiittää Oulua erityisesti siitä, että ilmastotyöhön on otettu mukaan lapsia ja nuoria, lapsivaikutusten arviointeja on kehitetty systemaattisesti koko kunnassa, lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia on lisätty eri toimenpitein sekä viestinnän keinoin on vahvistettu lapsen oikeuksien tunnettuutta ja lasten osallisuutta.
Linnansaaren Ystävyyden puistoon voi tuoda kynttilöitä. Odessan kyltin edusta on jatkossakin Ukrainan sodan virallinen muistopaikka Oulussa.
Päiväkodinjohtaja Susanna Haapsamoa haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun uusi hankintaohjelma koostuu kahdesta painopisteestä, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.ouka.fi/vesienhoitokysely.
Oulun kaupunki toivoo, että perheet järjestävät 13.2. ja 14.2. lasten hoidon itse, jos se suinkin on mahdollista. Lakon vuoksi syntyvät poissaolopäivät hyvitetään asiakasmaksuissa.
Taide- ja kulttuuriavustuksia oli 19 kappaletta ja suurimman summan 17 000 euroa sai Oulun Ylioppilasteatteri r.y., Näytelmien valmistamiseen ja hallintokuluihin. Projektiavustuksia oli 39 kappaletta, joista suurimman summan 8000 euroa sai Nagy Daniel Taiteelliseen työskentelyyn. Tapahtuma-avustuksia oli 24 kappaletta ja suurimman summan 25 000 euroa sai Jazz - 20 ry, Elojazz 2024.
Kaupunki pyytää kemiläisiltä ehdotuksia siitä, miten he käyttäisivät 30 000€. Ehdotukset voivat olla pienimuotoisia investointeja, joilla hankintaan jotain uutta tai korjataan käytössä kulunutta.
Vaikka muu julkinen liikenne olisi mahdollisen lakon vuoksi pysähdyksissä, Oulun kaupungin palveluliikenne kuitenkin pyritään ajamaan.
Mikäli AKT:n lakko toteutuu, suurin osa Oulun seudun joukkoliikenteestä pysähtyy.
Oulun kaupungin Oulu2026-yhteistyöryhmä on alkanut kerätä yhteen fyysiset ja aineettomat investoinnit, jotka tukevat kulttuuripääkaupunkivuoden toteutusta.
Rannan hyvän veden laadun ylläpitämistä pyritään varmistamaan mittauksia jatkamalla, tekemällä lisäselvityksiä Hietasaaren alueella sekä parantamalla olosuhteita mm. rannan ruoppauksella. Syynä oli se, että ranta jouduttiin asettamaan kahdesti uimakieltoon kesällä 2022, koska vedessä todettiin silloin toimenpiderajat ylittäviä määriä suolistoperäisiä bakteereita.