Palkitsemisen tavoitteina on palkita kirjasto tai projekti, joka välittää parhaiten sitoutumisensa kestävään kehitykseen, sekä lisätä tietoisuutta kirjastojen sosiaalisesta vastuusta ja johtajuudesta ympäristökasvatuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään ympäristön kannalta kestäviin rakennuksiin, mutta myös ympäristötietoisiin palveluihin, toimintoihin, ohjelmiin, neuvontaresursseihin, kokoelmiin ja projekteihin.
Tavoitteena oli selvittää muun muassa, kuinka suuri on kirjaston hiilijalanjälki, mistä tekijöistä se koostuu ja mitä eroja erikokoisilla kirjastoilla on. Mittaus kohdistui kirjastojen toimitilojen energiankulutukseen ja jätteisiin, aineistokuljetuksiin, työmatkoihin sekä aineisto- ja muihin hankintoihin. Oulun kaupunginkirjaston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli noin 549 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tutkimustulosten perusteella suurin kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattava tekijä on energiankulutus.