Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan pitkä jäätalvi on näkynyt erityisesti matalien ja rehevien järvien happitilanteen heikentymisenä ja lievästi myös syvempien järvien happipitoisuuksissa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta biologi Mirja Heikkistä haastattelee Jussi Häkkilä.
Lämpimän viime kesän ja vähäsateisen loppuvuoden vuoksi monen järven vedenpinta on vuodenaikaan nähden keskimääräistä matalammalla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla.