Jokilaaksojen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutki viime vuonna 12 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta.