Vuonna 2023 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa 98 % ja Pyykösjärvellä 99 % vuoden tunneista. Huonot ja erittäin huonot ilmanlaatutilanteet johtuivat katupölystä. Huonoja tai erittäin huonoja ilmanlaatutilanteita oli keskustassa yhteensä 29 tuntia ja Pyykösjärvellä 4 tuntia. Typpidioksidipitoisuudet olivat vuosien 2021-2022 tasolla.