Tälläkin hetkellä yli 550 ihmistä odottaa Suomessa pääsyä elinsiirtoon. Suurin osa heistä eli yli 470 tarvitsee uuden munuaisen. Aivokuolleilta luovuttajilta saaduista munuaisista on jatkuva pula. Kaikille ei sopivaa siirrettä löydy ajoissa. Munuaisensiirtojen tarve kasvaa, sillä dialyysihoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy ja odotusajat siirtoon pidentyvät. Uutta munuaista kuolleelta luovuttajalta joutuu odottamaan keskimäärin kaksi vuotta. Luovutus onnistuu hyvin myös tällä viikolla, joka on Elinsiirtoviikko.
Viestintäpäällikkö Petri Inomaata Munuais- ja maksaliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.