Raahelle liikkuva koulu palkinto

05.12.2018 09:18 - Paavo Törmi

Raahen kaupunki on saanut tämän vuotisen alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon. Valinnan teki Pohjois-Suomen aluehallintovirasto liikunnan aluejärjestöjen esitysten pohjalta. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa, joka on tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen.

Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.Raahen kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Henkilökuntaa on koulutettu monipuolisesti koulupäivän aktiivisuuden lisäämiseen. Liikkuvan koulun ja toiminnallisuuden teemat oli nostettu koulutyön keskeiseksi sisällöksi. Mukana toiminnassa on kaikki Raahen 15 peruskoulua. Kaupungilla on Liikkuva koulu koordinaattori, joka koordinoi koulujen liikuntatoimintaa ja levittävät hyviä käytäntöjä eri kouluille. Lukuvuonna 2018 - 19 Liikkuva koulu -hankkeen avulla on palkattu peruskoulujen yhteinen koulufysioterapeutti, jonka tehtävä on mm. ennaltaehkäistä oppilaiden tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tukemissa Liikkuva koulu -hankkeissa on mukana lukuvuonna 2018 - 2019 mukana 30 kunnan 208 koulua ja 50 300 oppilasta. Tämän lisäksi Liikkuva koulun periaatteita toteutetaan myös monissa kouluissa, jotka eivät ole mukana hankkeissa.

Kilpailut

Uusimmat