Kuva: Hauki media

Lohet lisääntyvät luontaisesti Iijoessa

02.10.2018 08:26 - Marja Ollakka - Luettu 436 kertaa

Luonnossa syntyneitä lohenpoikasia on löydetty Iijoen vanhasta luonnonuomasta Iissä. Löytö on merkittävä, sillä se todistaa lohen lisääntyvän luontaisesti Iijoessa.

Tänä keväänä kuoriutuneita poikasia löydettiin pieneltä alalta yli 40 kappaletta, mikä on erinomainen tulos. Joukossa oli myös Raasakan voimalaitoksen alapuolelle istutettu lohi, joka on uinut Uiskarin kalatien läpi seitsemän kilometriä pitkään luonnonuomaan. Löydöt tehtiin sähkökalastamalla koealoja 1. lokakuuta.

Tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että löytö on yllättävä ja merkittävin kolmeen vuoteen, jona aikana koekalastusta on Iijoen vanhassa luonnonuomassa tehty. Lohenpoikasten löytyminen on todiste siitä, että joessa on lohen lisääntymiselle hyviä paikkoja.

Iijoen vanhaa luonnonuomaa kehitetään viisivuotisella hankkeella 2017-2022, jossa mukana ovat Iin kunta, PVO-Vesivoima ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Hankkeen tiimoilta tänä ja viime kesänä sekä syksynä uomassa on ajoittain juoksutettu tavallista enemmän vettä, mikä mahdollistaa kalojen nousun. Uiskarin kalatietä on paranneltu useista kohdista kaloille sopivammaksi, ja kalatielle on asennettu kalojen liikkeitä seuraavat laskurit. Uiskarin kalatietä kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle. Tänä vuonna kaloja on syyskuun loppuun mennessä noussut uomaan neljä kertaa viime vuotta enemmän. Kalojen nousu, erityisesti siian nousu, jatkuu vielä, ja veden lisäjuoksutuksia jatketaan arviolta lokakuun puoliväliin asti. Silloin myös saadaan tarkkoja tietoja tänä vuonna Uiskarin kalatietä pitkin nousseiden kalojen määristä ja lajeista.

Kilpailut

Uusimmat