Syksyn hirvenpyyntiluvat myönnetty Oulun riistakeskusalueelle

10.07.2018 12:32 - Ari Kettukangas

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 8 459 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on hieman suurempi kuin viime vuonna.

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 8 459 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin pyyntilupia myönnettiin 8 277 kappaletta. Yhdellä pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen hirvi tai kaksi vasaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 11 000 hirveä. Suomen riistakeskus Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0-3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään hirvitiheyden hallittuun laskuun asetetuille tavoitetasoille. Hirvikannan rakenteen osalta puolestaan tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti, ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20-30 prosenttia vasoja. Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Lokakuun toisena lauantaina käynnistyvä varsinainen hirvenmetsästyskausi jatkuu puolestaan vuoden loppuun, ja sen jälkeenkin hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti. Poikkeuksena Oulun riistakeskusalueella ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka siirtyvät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Varsinainen metsästyskausi alkaa siellä jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy kiimarauhoituksen ajaksi syyskuun 21. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.

Lue myös: Kalajoen sataman liikennemäärät kasvaneet

Uusimmat