Kuva: Shutterstock

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on toimittu säädösten mukaisesti

11.06.2018 12:56 - Marja Ollakka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt arviointipyynnön, joka koskee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden toimintaa.   Arviointipyynnön esittäjän mukaan johtavat viranhaltijat ovat toistuvasti tehneet säädösten vastaisesti selvitys-, ohjaus- ja hallinnointitoimia Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian vastuualueen toimintaan liittyen.

Arvioinnissa käytettiin arviointipyynnön esittäjän toimittamaa materiaalia, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta,  huhtikuussa 2017 johtavien viranhaltijoiden   kuntayhtymähallitukselle antamaa selvitystä, sydäntoimenpidetilastoa vuosilta 2007-2017 ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosääntöä, joka sisältää myös tehtävävastuukuvaukset. Asiakokonaisuuteen sisältyy myös monia asioita, joissa aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa.

Asian arviointi valmistui 31.5.2018. Saatujen selvitysten ja käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella aluehallintovirasto on sitä mieltä, että sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat ovat toimineet säädösten mukaisesti. He ovat työssään noudattaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosääntöä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Uusimmat