Rovaniemen kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä

26.06.2019 08:07 - Marja Ollakka

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan käynnistämällä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut käydään taloudellisin ja toiminnan uudelleenorganisointisuunnitelmaan liittyvin perustein. Neuvottelut käynnistetään 5.8. ja ne kestävät kuusi viikkoa eli 15.9. saakka.

Yt-neuvottelujen tavoitteena on löytää 2,5 miljoonan euron säästöt, jolloin kaupungin ensi vuoden talousarvion tulos jäisi arviolta -2 miljoonaan euroon. Säästötavoite on laskennallisesti noin 52 henkilötyövuotta. Tähänastisessa talousarviovalmistelussa kustannussäästöjä on laskettu ensi vuoden talousarvioesitykseen jo 12,8 miljoonan euron verran.

Yt-neuvottelujen aikana työnantaja ja henkilöstön edustajat etsivät yhdessä toimenpiteitä, joilla tarvittavat säästöt olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman vähäisillä henkilöstövaikutuksilla. Lähtökohtana on kaupungin palvelutuotannon turvaaminen lakisääteisesti kaikissa olosuhteissa.

Toiminnallisen perusteen yhteistoimintaneuvotteluille antaa muun muassa valmisteilla oleva organisaatiouudistussuunnitelma.

Lue myös: Peräpohjolan markkinat ja Kalottjazz & Blues muuttavat liikennejärjestelyjä Torniossa

Kilpailut

Uusimmat