Kuva: Fotolia

Taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita kunnostetaan Muoniossa

05.12.2017 10:34 - Jussi Häkkilä

Muonion Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen taimenen kutu- ja poikastuotantoaluekunnostusten suunnittelu on käynnistynyt.

Muonion Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen taimenen kutu- ja poikastuotantoaluekunnostusten suunnittelu on käynnistynyt. Toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Suunnittelun kohteena olevat joet ovat olleet aikanaan uittoväyliä ja uiton helpottamiseksi jokiuomista on poistettu uittoa haitanneet esteet.
Miltei kaikille kunnostuskohteille tuodaan kutusoraa, joka sijoitellaan sopiville virta-alueille kaivinkoneen avulla.
Myös jäljelle jääneitä uittosuisteiden osia puretaan ja niistä saatua kiviainesta käytetään koskialueiden kunnostuksiin. Osa uittosuisteista jätetään paikoilleen kulttuurihistoriallisina muistomerkkeinä. Kunnostamistyöt on suunniteltu tehtäväksi yhden avovesikauden aikana. Kutusoran ajo useimmille kunnostusalueille suoritetaan talviaikaan.
Kunnostuksista hyötyvät myös alueella esiintyvät harjuspopulaatiot. Töiden kustannusarvio on 190 000 euroa.

Lue myös: Merilohia ja taimenia ylisiirretään Iijoella

Arvostele artikkeli

Uusimmat