Keski-Pohjanmaalla suhdanteet ennallaan – liikevaihdon odotetaan kasvavan

12.02.2019 10:53 - Paavo Törmi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälää haastattelee Jussi Häkkilä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Kyselyyn vastasi 151 keskipohjalaista yritystä.

Valtakunnallisesti lähiajan suhdanneodotukset ovat syksyn 2018 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on laskenut +27:sta plus neljääntoista. Syynä arvellaan viennin oletettu hiipuminen sekä rakennusinvestointien määrän väheneminen. Alueella yrityksen kannattavuus nousee korkeampiin saldolukuihin Pietarsaaren seudulla (+22), Kalajokilaaksossa (+19) ja Kaustisen seudulla (+14). Koko Keski-Pohjanmaan alueella yleinen suhdannetilanne nähdään syksyn 2018 tilannetta vastaavana saldoluvun ollessa sama kuin syksyllä +9.

Liikevaihdon osalta Kalajokilaakson (+27), Kokkolan seudun (+27) ja Pietarsaaren seutu (+38) nousee paremmaksi kuin valtakunnassa (+26). Keski-Pohjanmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman heikommat kuin syksyllä. Saldoluvuksi muodostuu +4, kun se syksyllä oli +6. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+12) perusteella myös hivenen heikommat kuin syksyllä 2018 (+14).

Keski-Pohjanmaan alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (40 %), kun viime syksyn otoksessa mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä oli enemmistö. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 2 % vastanneista.

Keski-Pohjanmaan yrityksistä joka kymmenes suunnittelee toimintansa sopeuttamista nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt, lomautukset ja liiketoiminnan karsiminen ovat yleisimmät toteutetut tai harkinnassa olevat sopeutustoimet.

Kilpailut

Uusimmat