Studiossa
Radio POOKI 
Kalajoen Tohkojalle tuulivoimatuotantoa
24.5.2012 8:40

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fortum Power and Heat Oy:n Kalajoen Tohkojan tuulivoimapuiston arviointiselostuksesta. Selostus on keskuksen mukaan selkeä ja asiantuntevasti laadittu ja arviointia varten tehdyt selvitykset on toteutettu pääosin riittävällä tavalla. Yhteisvaikutuksia on selvitetty kattavasti. Arviointiin on kuitenkin jäänyt joitakin puutteita ja täydennystarpeita. Usean alueelle suunnitellun tuulipuiston yhteisvaikutuksista erityisesti linnustoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan pitää merkittävinä. ELY-keskuksen mukaan selostuksessa esitettyjen tietojen perusteella hankkeen vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun tuulivoimapuiston lopullisessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lausunnossa todetut haitallisten vaikutusten lieventämis- ja ehkäisykeinot. Alueelle suunnitellun tuulipuiston kokonaisteho on noin 90-143 megawattia.


<< Hiekkaa veistellään Kemissä

Tiekirkot avaavat ovensa >>
Linkit »
     
 
RADIO POOKI RAAHE, Niittykatu 5, 92100 RAAHE, Puh. (08) 2118 200,
Fax. (08) 2118 210, toimitus.raahe@radiopooki.fi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2014 Discovery Communications, Inc